Kan afkomst invloed hebben op het IQ?

Een tijd geleden was Yernaz Ramautarsing in het nieuws omdat hij uitspraken zou hebben gedaan die racistisch zouden zijn. Hij zei dat er een verschil in IQ is tussen volkeren en dat afkomst invloed kan hebben op het IQ van een persoon. Ik wil graag hierover mijn mening delen en ik hoop dat ik hiermee dan ook wat duidelijkheid kan verschaffen.

 

Kan het zo zijn dat je afkomst invloed kan hebben op je IQ? Ik denk persoonlijk dat dat zeker wel zo is. Onderzoeken tonen aan dat het gemiddelde IQ in armere landen veel lager ligt dan het gemiddelde IQ in landen met  welvaart. Dit klinkt ook gewoon logisch. Intelligentie is voor een deel zelfs ook genetisch bepaald, dus je zou kunnen stellen dat als twee mensen met allebei een laag IQ samen een kind zouden krijgen, de kans dan vrij groot is dat het kind zelf ook niet echt een hoog IQ zal hebben. Dat is natuurlijk niet politiek correct om zo te melden, maar toch echt wel waar. Intelligentie en IQ zijn niet hetzelfde,maar toch wel sterk verbonden aan elkaar.

“Uit tweelingenonderzoek blijkt dat intelligentie voor ongeveer 55% erfelijk is bepaald. Deze genetische component bepaalt de bovengrens van je intelligentie, dat wil zeggen de maximale intelligentie die je kunt bereiken. De omgeving zorgt ervoor of je dit maximale niveau ook bereikt. Vergelijk intelligentie desgewenst met atletisch vermogen. Sommige mensen zijn van nature wat sportiever dan anderen.”

Yernaz Ramautarsing heeft een tijd geleden ook een uitspraak gedaan over homoseksuelen en dat deze gemiddeld gezien een hoger IQ hebben. En omdat homoseksuelen zich niet vaak genetisch gezien voortplanten, ze hiermee hun intelligentie niet doorgeven en zo bijdragen aan een gemiddeld minder hoog IQ. Ik zocht hierover op Google en kwam dit tegen:

“Ja, homoseksuelen hebben gemiddeld een iets hoger IQ dan heteroseksuelen. Zo blijkt ook dat een hogere mate van vrouwelijkheid bij heteroseksuele mannen gerelateerd is aan een hoger IQ. Dit is een interessant effect, vooral aangezien bij heteroseksuele vrouwen een hogere mate van vrouwelijkheid juist gerelateerd is aan een lager IQ.”

Dus eigenlijk heeft Yernaz wederom gelijk met zijn uitspraak, alleen werd hij door de meeste mensen verkeerd begrepen. Deze uitspraak was in elk geval verre van homofoob,want eigenlijk is het complimenteus aan alle homoseksuelen.

“Omgevingsfactoren zoals opvoedingsstijl van de ouders, de cultuur waarin je opgroeit, scholing en vriendenkring, bepalen 45% van je intelligentie. Vooral in je jeugd spelen dergelijke omgevingsfactoren een rol. Krijg je als kind slechte voeding en groei je op in een milieu waar weinig waarde wordt gehecht aan onderwijs, dan zul je minder intelligent worden dan wanneer je op zou groeien in een omgeving waar je wel genoeg te eten krijgt en waar je wordt gestimuleerd om goed te presteren op school.”

En dat stukje tekst vond ik op een serieuze website. Het geeft voor mij toch wel extra aan dat wat ik persoonlijk denk en vind hierover, toch wel gegrond is. Afkomst kan dus ook echt invloed hebben op het IQ van een persoon. De vraag of ras een invloed kan hebben op een persoon is een ander verhaal. Ik heb eens opgezocht naar het gemiddelde IQ per land en in Hong Kong(China) scoren ze het hoogst (108) en in Equatoriaal-Guinea (land in Afrika) scoren ze het laagst(59). Dit toont toch wel duidelijke verschillen aan en het is misschien geen politiek correcte wetenschap, maar het is wel wetenschap. In Nederland ligt het gemiddelde overigens ongeveer op 100. Wat ook niet politiek correct is om te vermelden is dat chinese mannen gemiddeld gezien een kleiner geslachtsdeel hebben dan bijvoorbeeld de gemiddelde afrikaan. Maar dat komt dan uiteindelijk wel vanwege het ras, dus het zou natuurlijk ook kunnen dat omdat bij het ene ras de intelligentie gemiddeld hoger is, het ertoe leidt dat de genen die worden doorgegeven ertoe zullen leiden dat het gemiddelde IQ dan ook hoger ligt bij dat ras. En als de mensen in Equatoriaal-Guinea zich blijven voortplanten met elkaar, het gemiddelde IQ daar dan ook laag blijft. Plus het is een arm land en omgevingsfactoren spelen ook een rol, mensen in een arm land hebben gewoon minder kansen zich te ontwikkelen en te ontplooien. Dus in dat opzicht zou ras eventueel ook een invloed kunnen hebben op het IQ lijkt me dan. Net zoals ras dan een invloed zou kunnen hebben op de grootte van het geslachtsdeel van een persoon. En daarmee pochen veel donkergekleurde mensen mee, maar als het om IQ gaat is het ineens racistisch.

In sommige werelddelen zoals in bijvoorbeeld Afrika, lopen er nog steeds mensen rond die geloven in medicijnmannen en voodoo en zwarte magie. Nu geloof ik daar zelf absoluut niet in en denk ik dat dat van dommigheid getuigt. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat er in delen van Afrika nog steeds albino mensen worden ontvoerd en vermoord omdat ze daar geloven in de helende krachten van albino botten of vlees of wat dan ook. Kom op zeg, dat is toch een duidelijk voorbeeld van dommigheid? Zoiets zal in een welvarend land als bijvoorbeeld Nederland niet snel gebeuren. Dus JA, ik geloof er zeker in dat afkomst invloed kan hebben op het IQ van een persoon.

No Comments

Leave a Comment