Racisme is een grondrecht voor iedereen

Racisme is natuurlijk iets wat simpelweg te kort door de bocht is vaak en simpelweg dom. Toch vind ik dat iedereen het recht heeft om racistisch te zijn. Zolang het bij denkbeelden blijft is er geen probleem. Als er handelingen worden getroffen wordt het uiteraard een ander verhaal.

 

Allereerst wil ik een verschil aanduiden tussen racisme en discriminatie, aangezien de twee toch echt verschillend zijn. Discriminatie is het in gelijke gevallen ongelijk behandelen van burgers.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Racisme daarentegen is een mening of denkbeeld dat er aangeboren verschillen zijn tussen rassen. Dit kan betekenen dat het ene ras zich superieur acht ten opzichte van een ander ras, oftewel men vindt het andere ras minderwaardig. Zolang het bij denkbeelden blijft en er verder geen handelingen getroffen worden valt het onder de vrijheid van meningsuiting vastgelegd in artikel 7 van de Nederlandse Grondwet en in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

“Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.”

 

Sommige mensen hebben bepaalde denkbeelden en of je het er nu mee eens bent of niet, dat maakt niet uit. Iedereen heeft het recht om te denken wat hij of zij wilt.Ik persoonlijk denk niet in termen van racisme en vind iedereen gelijkwaardig, wat je kleur of geslacht ook is. Toch vind ik dat zelfs mensen met rechts-extremistische gedachten recht hebben op hun gedachtegoed, dat moeten ze gewoon zelf weten. Zolang het bij denken blijft heb ik er geen probleem mee. Het vormt pas een probleem als er handelingen worden getroffen vanuit dergelijke gedachtegoed. Sommige mensen vinden dat bepaalde gedachtes uitgebannen of zelfs verboden moeten worden, maar hoe kun je in vredesnaam iets verbieden wat men zou kunnen denken? Dit is absurd. Daarom vind ik bijvoorbeeld de hele zwarte pieten discussie helemaal niks. Er zijn een paar mensen die hun mening over zwarte piet willen opdringen aan anderen, namelijk dat zwarte piet racistisch zou zijn. Ze hebben het recht natuurlijk om dit te vinden, maar de mensen die zwarte piet niet racistisch vinden hebben dat recht natuurlijk ook. Dus het is heel moeilijk om hierin iemand in het gelijk te stellen. Maar zelfs al is het ook echt racisme, racisme is een grondrecht, het grondrecht om immorele gedachten te hebben. Je kunt niemand verbieden om iets te vinden/denken en ook al zou je het verbieden, niemand kan gedachtelezen dus je kunt dit op geen enkele wijze controleren.

 

Vrijheid van meningsuiting

 

Iedereen heeft recht op het hebben van een eigen mening, maar zelfs dit recht is niet absoluut, ook dit recht heeft beperkingen. In artikel 137 c wordt het opzettelijk beledigen van een groep mensen strafbaar gesteld. Belediging is echter een subjectief begrip, want mensen zijn verschillend en sommige zijn gevoeliger dan anderen. Mensen die zich snel gekwetst voelen zouden elke dag naar de rechter kunnen stappen om zo aan grenzen aan de vrijheid van meningsuiting te sleutelen. Dat is natuurlijk iets waar niemand op zit te wachten en in de praktijk wordt er zelden iemand veroordeeld voor belediging. Artikel 137 d stelt het aanzetten tot haat of discriminatie strafbaar, maar waar ligt de verantwoordelijkheid? Bij degene die haat zaait of degene die hierdoor ernaar handelt. Ieder persoon kan de beslissing nemen niet naar de woorden van de haatzaaier te handelen, zodat de haatzaaier uiteindelijk alleen maar zaait en niet oogst. Waar het om gaat is dat iedereen vrij is om te denken wat hij of zij wilt. Als iemand een hekel heeft aan homoseksuelen moet hij of zij dit zelf weten. Je kunt dit niet verbieden ook al ben je het hiermee niet mee eens. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik het daarmee eens ben, maar zolang er geen handelingen worden getroffen en er bijvoorbeeld geen geweld wordt gebruikt is er wat mij betreft niks aan de hand.

No Comments

Leave a Comment